Categorie archief: 2016

Steun vanuit Nederlands-Limburg

In Nederlands-Limburg is er blijkbaar meer steun voor de treinverbinding Weert-België. Maar daarvoor is de elektrificatie van de lijn Mol – Hamont tot in Weert wel heel belangrijk. De kostrpijs is 40 miljoen euro. En omdat elektrische treinen 10 miljoen euro per jaar goedkoper zijn dan de dieseltreinen, is dat op vier jaar tijd terugverdiend.

In het interview op TVL zijn Patrick van de Broeck uit Nederland en Lode Ceyssens (CD&V) aan het woord. Het interview kan je hier bekijken.

tvl_20161122

Advertenties

Welke afspraken maakte Weert op de Vlaams-Nederlandse top van Gent

Via Google+ kwam ik uit op een bijzonder interessant artikel op de website van de Nederlandse provincie Limburg. Dit artikel draagt de titel Spoorverbinding tussen Mol, Neerpelt en Weert geëlektrificeerd. Het artikel geeft weer wat er besproken werd op de Vlaams-Nederlandse top in Gent van 7 november 2016.

Op de Top werd onder andere gesproken over de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Antwerpen en Weert. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

De gemeente Weert heeft 2 miljoen euro op de begroting gereserveerd en ook de Nederlandse provincie Limburg zal hieraan bijdragen.

weertantwerpencentraal

de bedenking van Herman Welter

Eerder hebben we het bericht gepubliceerd met de vraag of noord-Limburg zijn treinen gaat verliezen. Het bericht citeerde uit een artikel van HBVL. Hierin staat te lezen :

Bovendien staat in het nieuwe vervoersplan ook dat drie spoorlijnen die door Vlaanderen bestempeld zijn als ‘prioritair’ niet zullen geëxploiteerd worden tegen 2021. Het gaat om de lijnen 15 (Mol-Hasselt), 18 (Hasselt-Neerpelt) en 19 (Mol-Neerpelt). “De exploitatie van die lijnen is volgens het plan niet voorzien voor 2021.

Als de exploitatie van Mol – Hasselt en Mol-Neerpelt niet voorzien is voor 2021, zou dit betekenen dat vanaf dat jaar geen treinen meer rijden vanuit noord-Limburg. Maar spoorwegjournalist Herman Welter maakt daarover een bedenking in een ander artikel van HBVL.

Volgens Welter verwart Weyts het vervoersplan met het investeringsplan. “Dit vervoersplan moet je los zien van het investeringsplan. Daarin wordt bepaald welke investeringen er in de toekomst zullen gebeuren.

Heeft Weyts dan geen gelijk met zijn protest. Op bepaalde punten geeft Welter hem wel gelijk, meer bepaald als het gaat om meer investeringen.

Ook de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont kan snel gebeuren. Dat kost maar 37 miljoen euro. Een bedrag dat je snel kan terugverdienen, want met elektrische treinen rijden is niet alleen sneller en zorgt dus voor meer capaciteit op de lijn, je bespaart er ook 11 tot 12 miljoen euro per jaar mee.”

hermanwelter

het protest van Weyts

Het vervoersplan van de NMBS brengt slecht nieuws voor noord-Limburg. Volgens HBVL en de internetgazet staat dat er drie spoorlijnen niet zullen geëxploiteerd worden tegen 2021 : de lijnen 15 Mol Hasselt, 18 Hasselt-Neerpelt en 19 Mol – Neerpelt. Letterlijk genomen betekent dit dan onze regio zijn treinen kwijt speelt over 5 jaar.

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts keurt daarom het plan van de NMBS af. De vermelde drie lijnen zijn voor Vlaanderen prioritait en uitgerekend deze drie lijnen zullen over 5 jaar niet meer in gebruik zijn.

Meer informatie hierover vind je op HBVL.

weyts_wegmetfiles

vervoersplan 2017 : Li-move noppes

Het idee van Groen hebben we enkele dagen geleden op deze blog vermeld. Over Li-Move 2.0 kan je in dit artikel meer lezen. En dan komt de NMBS met haar eigen vervoersplan. En daarmee wordt Li-Move 2.0 vervangen door Li-Move noppes. De Limburgers mogen 3% meer betalen maar krijgen nog altijd geen treinvervoer dat op gelijke hoogte staat met die in de rest van het land. Voor de Limburgse toeristen is er wel enkele minuten tijdswinst als ze naar de kust rijden. Maar daar zijn de dagelijkse pendelaars niets mee !

Bekijk hier de reportage van TVL. En onze conclusie is dezelfde als die in de reportage. Hoog tijd dat onze Limburgse politiekers in het parlement bewijzen dat ze er zitten en voor hun achterban opkomen.

vervoersplan2017

het idee van Groen : Li-Move 2.0

In HBVL van 1 en 2 oktober 2016 stond een idee van Groen over mobiliteit in Limburg onder de titel Li-Move 2.0. Toegegeven, ik sta wat achter met het verwerken van de krantenberichten want we zijn nu 2 november. Maar er is tussen 1 oktober en 2 november niet echt veel ruchtbaarheid gegeven aan Li-Move 2.0. En da’s jammer, want er staan voor onze regio 2 interessante ideeën in.

  • Reactivering lijn 18 Neerpelt-Hasselt
  • Elektrificatie Mol – Hamont

Wie de ganse tekst wil inkijken, kan die hier vinden.

HBVL20161001_Li-Move2.0.jpg

de elektrificatie had er al kunnen zijn

In Het Belang van Limburg van 28 en 29 september 2016 kon je lezen dat de spoorlijn Lanaken-Maastricht definitief in onbruik is geraakt. Hieronder vind je uittreksels van de artikels van beide dagen. Het ergste is wel dat hieruit blijkt dat het geld voor de elektrificatie Mol-Hamont er al was. Dat in combinatie met de wetenschap dat de Nederlandse sporen tot Weert onderhouden blijven, doet de vraag stellen of we niet beter investeren in de elektrificatie tot in Weert.Welke politieker uit on,ze regio steekt daar zijn nek voor uit ?

hbvl_20160928_29

Gevraagde investeringen voor Limburg

De Vlaamse regering dringt aan op meer investeringen in het spoor voor Limburg.Lijn 18 Hasselt-Neerpelt en de elektrificatie voor het ganse traject van Lijn 19 Herentals-Hamont worden uitdrukkelijk vermeld.

Alleen is het nog wachten op het investeringsplan van de federale regering. Minister Bellot denkt dan vooral aan investeringen rond Brussel. We zijn benieuwd of de Vlaamse regering dit maal wel voor Limburg met geld over de tafel komt. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

HBVL20160915_InvesteringenLimburg.jpg

Spartacus 2.0 en Neerpelt

Er is al heel wat geschreven over het Spartacusplan. Zoveel zelfs dat er nu een nieuwe versie van dit plan is met versienummer 2.0. En dat nieuwe plan heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Neerpelt en Hasselt. In de oudere versie was er al sprake van een nieuwe spoorlijn Neerpelt-Hasselt, of beter gezegd, de oude spoorlijn die er al geweest is terug nieuw leven in te blazen. Een voorlopige schatting geeft aan dat hier 185 miljoen euro voor nodig is. Minister Weyts  wil in dit dossier prefinancieren en zo de NMBS en Infrabel overtuigen om de nieuwe spoorlijn aan te leggen.

bronhttp://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Spartacus_2_0_is_een_feit

Spartacus 2.0.png

Centen voor Lijn 18 Neerpelt – Hasselt

De berichten rond Spartacus volgen elkaar de laatste weken in snel tempo op. Zo is er een bericht op de blog “Focus op Hasselt” die verwijst naar een persbericht van Lies Jans (N-VA). De treinverbinding Neerpelt-Hasselt zal geprefinancierd worden door de Lijn. Dat lijkt een eigenaardige constructie maar stemt wel overeen met wat voormalig ministyer Jacqueline Galant eiste voor er over de lijn Neerpelt-Hasserlt gesproken kon worden : eerst moest Vlaanderen met centen over de brug komen. Zo ver zijn we nu. belangrijkste vraag is echter wel : wat gaat de NMBS doen ?

bronnen 
https://focusophasselt.wordpress.com/2016/07/07/spartacus-2-en-3-worden-gerealiseerd-via-trambussen-en-treinen/
http://www.liesjans.be/nieuws/concrete-oplossingen-voor-mobiliteitsproblemen-in-limburg
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150221_01541326/spoorlijn-hasselt-neerpelt-en-ijzeren-rijn-op-de-lange-baan

technicus1.png