Wat krijgt Limburg van 5% meer treinaanbod

Vandaag zag ik het in de gratis krant Metro op de voorpagina “Treinaanbod neemt met ruim 5% toe”. Dat belooft ! Maar wat is er voor Limburg weggelegd ? Ga ik er ook iets van merken ? Wel, niet helemaal. Of beter gezegd, helemaal niet. Voor de pendelaars is er niets extra. Er is een extra studententrein en de toeristen hebben 12 minuten minder nodig voor Blankenberge.

De pendelaars uit noord-Limburg die minstens 2 jaar de trein nemen, weten dat er vroeger twee treinen per ochtend extra waren : om 5u34 en 6u10 (tijdstip te Overpelt) waren er treinen voor de pendelaar die er nu niet meer zijn. In plaats van 5% meer treinaanbod heeft de pendelaar nog steeds 2 treinen per ochtend minder, of 10 treinen per week minder. Want een pendelaar heeft de trein 5 dagen per week nodig. En voor die pendelaar uit noord-Limburg komt er weer niets extra bij.

Metro20170420

NMBS vervoersplan miskent Limburgse pendelaars

In HBVL staat het nieuwe vervoersplan 2017-2020 van de NMBS kort samengevat. Het valt op dat er wel extra treinen zijn voor de Limburgse studenten en Limburgse toeristen. Maar de Limburgse pendelaars krijgen niets.
En nu ? Wachten tot 2020 op het nieuwe vervoersplan ? Of gaan er politiekers uit onze regio eens in Brussel om een rechtmatiger deel vragen ?

bron : http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170314_02779754/dit-betekent-het-nieuwe-vervoersplan-van-nmbs-voor-limburg

Vervoersplan_NMBS_2017

 

Een oproep aan Limburgse politici voor meer spoorinvesteringen

In april 2017 komen alle ministers van mobiliteit van België samen om de budgetten op te stellen en het geld te verdelen. Wouter Raskin (N-VA) doet daarbij een oproep aan alle Limburgse politici om in Brussel op te komen voor meer spoorinvesteringen in Limburg. De reportage van TVL vind je via deze link :

TVL20170310

Vlaamse spoorstrategie in Vlaams parlement

De Internetgazet vermeldt dat er een motie van de SP.A in het Vlaams Parlement wordt voorgesteld die gaat over Vlaamse spoorstrategie. Daar horen 3 onderwerpen bij die Limburg aanbelangen, en 2 daarvan belangen noord-Limburg aan : de lijn tussen Hasselt en Neerpelt en de lijn Mol-Hamont.

internetgazetoverpelt20170116

Steun vanuit Nederlands-Limburg

In Nederlands-Limburg is er blijkbaar meer steun voor de treinverbinding Weert-België. Maar daarvoor is de elektrificatie van de lijn Mol – Hamont tot in Weert wel heel belangrijk. De kostrpijs is 40 miljoen euro. En omdat elektrische treinen 10 miljoen euro per jaar goedkoper zijn dan de dieseltreinen, is dat op vier jaar tijd terugverdiend.

In het interview op TVL zijn Patrick van de Broeck uit Nederland en Lode Ceyssens (CD&V) aan het woord. Het interview kan je hier bekijken.

tvl_20161122

Welke afspraken maakte Weert op de Vlaams-Nederlandse top van Gent

Via Google+ kwam ik uit op een bijzonder interessant artikel op de website van de Nederlandse provincie Limburg. Dit artikel draagt de titel Spoorverbinding tussen Mol, Neerpelt en Weert geëlektrificeerd. Het artikel geeft weer wat er besproken werd op de Vlaams-Nederlandse top in Gent van 7 november 2016.

Op de Top werd onder andere gesproken over de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Antwerpen en Weert. Voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol, Neerpelt en Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

De gemeente Weert heeft 2 miljoen euro op de begroting gereserveerd en ook de Nederlandse provincie Limburg zal hieraan bijdragen.

weertantwerpencentraal

de bedenking van Herman Welter

Eerder hebben we het bericht gepubliceerd met de vraag of noord-Limburg zijn treinen gaat verliezen. Het bericht citeerde uit een artikel van HBVL. Hierin staat te lezen :

Bovendien staat in het nieuwe vervoersplan ook dat drie spoorlijnen die door Vlaanderen bestempeld zijn als ‘prioritair’ niet zullen geëxploiteerd worden tegen 2021. Het gaat om de lijnen 15 (Mol-Hasselt), 18 (Hasselt-Neerpelt) en 19 (Mol-Neerpelt). “De exploitatie van die lijnen is volgens het plan niet voorzien voor 2021.

Als de exploitatie van Mol – Hasselt en Mol-Neerpelt niet voorzien is voor 2021, zou dit betekenen dat vanaf dat jaar geen treinen meer rijden vanuit noord-Limburg. Maar spoorwegjournalist Herman Welter maakt daarover een bedenking in een ander artikel van HBVL.

Volgens Welter verwart Weyts het vervoersplan met het investeringsplan. “Dit vervoersplan moet je los zien van het investeringsplan. Daarin wordt bepaald welke investeringen er in de toekomst zullen gebeuren.

Heeft Weyts dan geen gelijk met zijn protest. Op bepaalde punten geeft Welter hem wel gelijk, meer bepaald als het gaat om meer investeringen.

Ook de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont kan snel gebeuren. Dat kost maar 37 miljoen euro. Een bedrag dat je snel kan terugverdienen, want met elektrische treinen rijden is niet alleen sneller en zorgt dus voor meer capaciteit op de lijn, je bespaart er ook 11 tot 12 miljoen euro per jaar mee.”

hermanwelter

het protest van Weyts

Het vervoersplan van de NMBS brengt slecht nieuws voor noord-Limburg. Volgens HBVL en de internetgazet staat dat er drie spoorlijnen niet zullen geëxploiteerd worden tegen 2021 : de lijnen 15 Mol Hasselt, 18 Hasselt-Neerpelt en 19 Mol – Neerpelt. Letterlijk genomen betekent dit dan onze regio zijn treinen kwijt speelt over 5 jaar.

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts keurt daarom het plan van de NMBS af. De vermelde drie lijnen zijn voor Vlaanderen prioritait en uitgerekend deze drie lijnen zullen over 5 jaar niet meer in gebruik zijn.

Meer informatie hierover vind je op HBVL.

weyts_wegmetfiles

vervoersplan 2017 : Li-move noppes

Het idee van Groen hebben we enkele dagen geleden op deze blog vermeld. Over Li-Move 2.0 kan je in dit artikel meer lezen. En dan komt de NMBS met haar eigen vervoersplan. En daarmee wordt Li-Move 2.0 vervangen door Li-Move noppes. De Limburgers mogen 3% meer betalen maar krijgen nog altijd geen treinvervoer dat op gelijke hoogte staat met die in de rest van het land. Voor de Limburgse toeristen is er wel enkele minuten tijdswinst als ze naar de kust rijden. Maar daar zijn de dagelijkse pendelaars niets mee !

Bekijk hier de reportage van TVL. En onze conclusie is dezelfde als die in de reportage. Hoog tijd dat onze Limburgse politiekers in het parlement bewijzen dat ze er zitten en voor hun achterban opkomen.

vervoersplan2017

het idee van Groen : Li-Move 2.0

In HBVL van 1 en 2 oktober 2016 stond een idee van Groen over mobiliteit in Limburg onder de titel Li-Move 2.0. Toegegeven, ik sta wat achter met het verwerken van de krantenberichten want we zijn nu 2 november. Maar er is tussen 1 oktober en 2 november niet echt veel ruchtbaarheid gegeven aan Li-Move 2.0. En da’s jammer, want er staan voor onze regio 2 interessante ideeën in.

  • Reactivering lijn 18 Neerpelt-Hasselt
  • Elektrificatie Mol – Hamont

Wie de ganse tekst wil inkijken, kan die hier vinden.

HBVL20161001_Li-Move2.0.jpg